Mediation

Hvis konflikter går i hårdknude, er der hjælp at hente.

Jeg mægler mellem parterne og har erfaring med at arbejde med grupper op til 10 personer.

Deltagelse i mægling er altid frivillig og alle involverede har tavshedspligt, medmindre andet aftales.

En mediation består typisk af følgende trin: