Procesledelse

Som konsulent arbejder jeg for at gøre medarbejdere og ledere dygtige til at undersøge og løse deres problemer selv.

Sammen med kunden tilrettelægger og leder jeg et forløb, som tilgodeser behovene.

Processen slutter typisk med et evalueringsmøde.

Jeg arbejder med en bred vifte af metoder. En af dem er anerkendende dialog.

Anerkendende dialog

I denne metode fastlægger deltagerne først vision og mål. Dernæst undersøger og udvikler de det, der allerede virker godt ud fra den filosofi, at det, man giver opmærksomhed, er det, der vokser. På denne måde kommer der fokus på ressourcerne, og ofte kan der derigennem skabes idéer til, hvordan problemerne kan løses.

Metoden kan både bruges til enkeltpersoner, fx i coaching, og til grupper i organisationer.